Skip to content

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.

De Prostaatkankerstichting is een van de circa 20 vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), die voor hun activiteiten financiële steun ontvangen van KWF Kankerbestrijding. Verder heeft Prostaatkankerstichting inkomsten van donateurs en uit particuliere bijdragen en giften.

Bekijk hieronder onze video van juni 2023. Hierin vertellen we wat de Prostaatkankerstichting doet en wat lotgenoten en naasten aan ons hebben.

Waar staan we voor?

Als u hoort dat u prostaatkanker heeft, gaat er heel wat door u heen. Zo’n uitslag roept vele vragen op en zet alles in een ander daglicht, ook voor de mensen om u heen. Prostaatkankerstichting wil u in deze onzekere periode graag bij staan.

Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten. De stichting is in 1997 opgericht als Stichting Contactgroep Prostaatkanker met als doelstelling ‘het bevorderen van het lotgenotencontact, het verstrekken van informatie en voorlichting en belangenbehartiging’. Om deze drieledige doelstelling ook in de naam uit te dragen, is vanaf eind 2011 voor de naam ProstaatKankerStichting.nl gekozen. Deze naam is in 2020 aangepast naar Prostaatkankerstichting.

Lees meer over hoe we zijn gestart, wat we in 25 jaar hebben bereikt en wat onze ambities zijn in ons Jubileummagazine uit 2022 (zie hieronder).

De organisatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het bestuur heeft de ambitie om de groei van het aantal mensen dat we bereiken en helpen, door te zetten. Deze opdracht kan zij vooral uitvoeren dankzij de circa 100 vrijwilligers, die een actieve rol spelen in de steun aan de prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Daarnaast verkrijgt de stichting financiële steun van het KWF en VWS.

Met andere kankerpatiëntenorganisaties, verenigd in NFK, wordt samengewerkt in het contact met zorgaanbieders op het vlak van urologie. Ook maakt Prostaatkankerstichting deel uit van Europa UOMO, de Europese patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker.

Bekijk het magazine

Wat bieden we?

De kracht van de Prostaatkankerstichting als patiëntenorganisatie zit in de ervaringsdeskundigheid. De stichting handelt exclusief en onafhankelijk vanuit het standpunt van de patiënt. Binnen de overheid en de gezondheidszorg wordt steeds meer van de patiënt zelf verwacht en neemt de eigen verantwoordelijkheid toe.

De Prostaatkankerstichting wil met haar ervaring, netwerk en kenniscentrum u en uw naasten op een persoonlijke manier de weg wijzen in de gezondheidszorg. In ons werk onderscheiden we de volgende activiteiten:

Onze missie

1. Prostaatkankerstichting is de patiëntorganisatie van mannen die met prostaatkanker zijn geconfronteerd.
2. Prostaatkankerstichting richt zich als patiëntenorganisatie op de inhoud en de kwaliteit van zorg voor (ex-)prostaatkankerpatiënten, treedt op als wegwijzer en positioneert zich vanwege ontwikkelingen in de gezondheidszorg steeds meer als derde partij voor (ex-)prostaatkankerpatiënten, door zich bezig te houden met zorginkoop en opstellen van kwaliteitseisen.
3. Prostaatkankerstichting doet dit vanuit het perspectief van de patiënt en houdt zich niet bezig met medisch handelen. De kerntaken van Prostaatkankerstichting worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Vanuit deze missie stelt de stichting zich ten doel:

a. Belangenbehartiging voor (ex-)patiënten;
b. Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex-)patiënten met prostaatkanker en hun naasten;
c. Het verstrekken van informatie en voorlichting;
d. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

De Prostaatkankerstichting bereikt haar doelen door:

a. Het participeren in een koepelorganisatie, namelijk de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK);
b. Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties;
c. Het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact;
d. Het verstrekken van informatie aan donateurs;
e. Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten;
f. Het zo nodig inschakelen van deskundigen.

Meer informatie?

Mail naar secretariaat@prostaatkankerstichting.nl.

Back To Top