Skip to content

De Prostaatkankerstichting is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een deskundige Raad van Advies.

De Prostaatkankerstichting verkrijgt daarbij steun van KWF Kankerbestrijding, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, de koepelorganisatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties.

Het bestuur

Kees van den Berg

Voorzitter

Jan Philipsen

Penningmeester

Peter Gooijer

Secretaris

Harry Boogh

Bestuurslid Vrijwilligerszaken

Auko Staal

Bestuurslid Regiozaken

Kees Vos

Bestuurslid Kwaliteitszorg

Nik van Zuilen

Bestuurslid Communicatie

Agnes Pap

Bestuursondersteuning

Leonore Biegstraten

Senior beleidsadviseur

Cindy Hoge

Marketing en communicatie

Alle bestuursleden en medewerkers zijn te bereiken via secretariaat@prostaatkankerstichting.nl of 088 – 00 29 730.

Back To Top