skip to Main Content

Onze missie

1. Prostaatkankerstichting is de patiëntorganisatie van mannen die met prostaatkanker zijn geconfronteerd.
2. Prostaatkankerstichting richt zich als patiëntenorganisatie op de inhoud en de kwaliteit van zorg voor (ex-)prostaatkankerpatiënten, treedt op als wegwijzer en positioneert zich vanwege ontwikkelingen in de gezondheidszorg steeds meer als derde partij voor (ex-)prostaatkankerpatiënten, door zich bezig te houden met zorginkoop en opstellen van kwaliteitseisen.
3. Prostaatkankerstichting doet dit vanuit het perspectief van de patiënt en houdt zich niet bezig met medisch handelen. De kerntaken van Prostaatkankerstichting worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Vanuit deze missie stelt de stichting zich ten doel: 

a. belangenbehartiging voor (ex-)patiënten;
b. het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex-)patiënten met prostaatkanker en hun naasten;
c. het verstrekken van informatie en voorlichting;
d: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het participeren in een koepelorganisatie, zijnde patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten;
b. het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties;
c. het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact;
d. het verstrekken van informatie aan donateurs;
e. het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten;
f. het zo nodig inschakelen van deskundigen.

Visienotitie toekomst prostaatkankerzorg in Nederland

Prostaatkankerstichting heeft een visie ontwikkeld op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland. Bekijk deze visie.

Back To Top
X