Guidelines Front Cover

Patiëntenversie Europese richtlijnen prostaatkanker

Nu beschikbaar: patiëntenversie Europese richtlijnen prostaatkanker

De Europese Vereniging voor urologen (EAU) ontwikkelt richtlijnen voor de behandeling van o.a. prostaatkankerpatiënten. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op in de praktijk getoetste methoden en worden jaarlijks door een panel van Europese experts geüpdatet. Maar, ze zijn voor medici geschreven.

Om ze ook voor patiënten toegankelijk te maken zijn ze ‘vertaald’ in een patiëntenversie, ook wel zorgpad genoemd. Sinds juni 2018 is deze vertaling digitaal voor iedereen beschikbaar via http://www.allesoverurologie.nl/behandelpaden/prostaatkanker.

Veel artsen, patiënten en wetenschappers hebben –onder supervisie van de EAU en het Athena instituut- de afgelopen jaren gewerkt aan de totstandkoming van deze digitale patiëntenversie van de richtlijn.

Samen beslissen
Dr. Henk van der Poel, uroloog bij het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, is een van de artsen die betrokken is bij de patiëntenversie. Hij zegt daarover het volgende:

‘Het is van groot belang dat patiënten goed zijn geïnformeerd over hun ziekte, hun mogelijkheden voor behandeling en de risico’s die ze daarbij lopen. Een patiënt die deze richtlijn heeft gelezen komt goed beslagen ten ijs bij het overleg met zijn behandelend arts. We hebben lastige termen helder uitgelegd.

Samen kunnen zij daardoor nog beter afwegen voor welke (vervolg-)behandeling die patiënt het meest in aanmerking komt. Juist bij prostaatkanker is dat belangrijk. Hierbij zijn vaak meerdere behandelopties mogelijk en de patiënt wordt voor de keuze gesteld. Patiënt en arts kunnen eventueel ook samen het zorgpad doorlopen.

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die actief bij de keuze van hun behandeling waren betrokken beter uit de behandeling kwamen dan mannen die de keuze meer aan anderen overlieten. Om te kunnen kiezen is inzicht belangrijk. Het nieuwe jasje van de richtlijnen kan daarbij helpen.

Patiënten begrijpen zo ook beter waaraan hun artsen denken. En de patiënt komt er niet meer pas na de behandeling achter dat er voor hem ook andere behandelingen mogelijk waren geweest.

In de opzet van de richtlijn ligt meer nadruk op het traject dat de patiënt doorloopt voor de verschillende behandelingen en op de diagnostiek die de richtlijnen aanbevelen. De geboden informatie is dus breder dan wat nodig is voor de keuze van de best passende behandeling.’

Voor iedereen beschikbaar
Iedereen kan nu zelf zien welke behandelingen, mogelijkheden en risico’s er zijn in elk stadium van prostaatkanker volgens de EAU-richtlijn. Deze medische richtlijn is nu ook zonder medische achtergrond leesbaar gemaakt en bovendien vrij toegankelijk. Dit brengt meer rust voor de patiënt en meer houvast in het contact met de behandelend arts.

 

X