Skip to content

Het gebeurt steeds vaker dat de Prostaatkankerstichting wordt gevraagd om steun te verlenen aan onderzoeksvoorstellen die worden ingediend voor het verkrijgen van een subsidie. Dit komt omdat de subsidieverstrekkers er in toenemende mate waarde aan hechten dat een onderzoeksvoorstel wordt ondersteund door de betreffende patiëntenorganisatie.

Per 1 januari 2022 heeft de Prostaatkankerstichting haar beleid met betrekking tot patiëntparticipatie bij onderzoeken aangepast. Onder andere vragen wij een vergoeding voor de inzet van onze vrijwilligers bij een onderzoeksproject en voor het opstellen van een steunbrief.

Dit is niet alleen een financiële tegemoetkoming in de kosten, maar drukt tegelijkertijd een waardering uit voor de inbreng van onze ervaringsdeskundigen.

Wilt u een onderzoeksvoorstel indienen of ons bij een onderzoek betrekken?

Stuur dan daarvoor per mail een verzoek aan Agnes Pap via agnes.pap@prostaatkankerstichting.nl.

De procedure is als volgt:

  • Elk ontvangen onderzoeksvoorstel met verzoek om steun wordt binnen de kwaliteitscommissie van de Prostaatkankerstichting besproken.
  • Er wordt allereerst getoetst of het onderzoek in potentie kan bijdragen aan verbetering van de zorg voor patiënten met prostaatkanker.
  • Wanneer dat het geval is, stuurt de Prostaatkankerstichting een brief naar de onderzoekers met daarin een positief advies.
  • Het afhandelen van een verzoek tot steun door de Prostaatkankerstichting vraagt enige tijd; daarom verzoekt de Prostaatkankerstichting u vriendelijk om bij uw verzoek een reactietermijn van minimaal drie weken in acht te nemen.
  • Voor het beoordelen van een onderzoek en het opstellen van een adhesiebetuiging berekent de Prostaatkankerstichting éénmalig € 100,00. Wordt een verzoek afgewezen en opnieuw ingediend en is een nieuwe steunbrief nodig, dan wordt € 50,00 in rekening gebracht.*
  • Als de Prostaatkankerstichting een vrijwilliger beschikbaar stelt die participeert gedurende het onderzoekstraject, dan vraagt de Prostaatkankerstichting daarvoor een vergoeding op basis van het verwachte aantal bestede uren.*

* Indien er in het projectplan budget is opgenomen voor patiëntparticipatie.

Back To Top