skip to Main Content

Prostaatkankerstichting wordt steeds vaker gevraagd steun te verlenen aan onderzoeksvoorstellen die worden ingediend voor het aanvragen van subsidie. Reden hiervoor is dat subsidiegevers eisen dat een onderzoeksvoorstel wordt ondersteund door een patiëntenvereniging.

Helaas wordt Prostaatkankerstichting vaak als laatste in de reeks betrokken, in veel gevallen dicht tegen het verstrijken van de deadline voor subsidie-indiening aan. Voor de vrijwilligers die het onderzoeksvoorstel beoordelen voor steunbetuiging, betekent dit veelal onnodig haastwerk.

Daarom heeft Prostaatkankerstichting de routing voor het in behandeling nemen van steunaanvragen voor onderzoeksvoorstellen herzien.

De procedure is nu als volgt:

  • Elk ontvangen onderzoeksvoorstel met verzoek om steun wordt binnen de kwaliteitscommissie van Prostaatkankerstichting besproken.
  • Er wordt allereerst getoetst of het onderzoek in potentie kan bijdragen aan verbetering van zorg aan patiënten met prostaatkanker.
  • Wanneer dat het geval is, stuurt Prostaatkankerstichting een brief naar de onderzoekers met daarin een positief advies.
  • Vervolgens kunnen de onderzoekers het onderzoeksvoorstel met de steunbrief van Prostaatkankerstichting bij de subsidiegever indienen.
  • Het afhandelen van een verzoek tot steun door Prostaatkankerstichting vraagt enige tijd; daarom wil Prostaatkankerstichting het verzoek minimaal drie weken voor de deadline hebben ontvangen.

Wilt u een onderzoeksvoorstel indienen?

Back To Top