Ga naar hoofdinhoud

Om de kwaliteit van prostaatkankeroperaties te stimuleren heeft Zilveren Kruis, samen met Prostaatkankerstichting (PKS) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), drie koplopers geselecteerd op het gebied van prostaatkankerzorg, in het bijzonder de prostaatkankeroperaties.

De drie ziekenhuizen die geselecteerd zijn als beste aanbieders op het gebied van prostaatkankeroperaties zijn: het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis. Ook voor de gehele prostaatzorg, in netwerkverband, hebben zij het beoordelingsteam weten te overtuigen dat zij een koploperpositie innemen.

Koplopers krijgen voorkeurscontract
De geselecteerde ziekenhuizen worden met ingang van 1 januari 2019 door Zilveren Kruis beloond met een driejarig, volumevrij contract voor het uitvoeren van prostaatkankeroperaties. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘De selectie van deze drie koploperziekenhuizen draagt eraan bij dat prostaatkankeroperaties steeds meer plaatsvinden in gespecialiseerde ziekenhuizen. Daar zijn we heel blij mee; het komt de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden aanzienlijk ten goede.’

Samen optrekken voor de beste kwaliteit
Ook PKS en NFK zijn enthousiast: ‘Wij willen de beste zorg voor alle kankerpatiënten, het is mooi dat Zilveren Kruis deze ambitie met ons deelt, vertelt Kees van den Berg, voorzitter van PKS. ‘Het brengt ons een stap dichter bij expertzorg voor prostaatkanker.’ Arja Broenland, directeur NFK, vult aan: ‘Wij zijn blij dat Zilveren Kruis ziekenhuizen die voorop lopen beloont en ons betrekt bij de beoordeling en selectie van de koploperziekenhuizen.’

Concentratie van behandelingen
De zorg voor prostaatkankerpatiënten in Nederland is goed, maar onderzoek heeft aangetoond dat patiënten na afloop veel minder complicaties en bijwerkingen als impotentie en incontinentie ervaren wanneer zij geopereerd zijn door een gespecialiseerd team met veel ervaring. Op basis van onderzoek verhoogt de Nederlandse Vereniging voor Urologen (NVU) de norm voor prostaatkanker operaties voor 2019 naar ten minste 100 operaties per ziekenhuis. Zilveren Kruis heeft de ziekenhuizen die aan deze norm voldoen vervolgens uitgenodigd deel te nemen aan de selectie voor koploperziekenhuis.

Keuzevrijheid voor de patiënt
PKS, NFK en Zilveren Kruis hebben de aanmeldingen geanonimiseerd beoordeeld op diverse criteria waaronder huidige aantoonbare kwaliteit, toekomstige kwaliteit, samenwerking en
patiëntbetrokkenheid en de ambities die ze hierop hebben. ‘Wij vinden het belangrijk om onze verzekerden de mogelijkheid te bieden naar de beste ziekenhuizen te gaan’, vertelt Gerrits. Naast de koplopers krijgen ook de ziekenhuizen die aan de nieuwe norm voldoen onder reguliere voorwaarden een contract aangeboden. ‘Het blijft natuurlijk de keuze van onze verzekerden zelf waar zij het liefst de behandeling ondergaan.’

De koploperziekenhuizen zullen gedurende de driejarige contractperiode (2019-2021) periodiek verantwoording afleggen over het waarmaken van hun kwaliteit van zorg en hun ambities.

Toelichting Prostaatkankerstichting over de inhoud van het persbericht:

De oncologische zorg in Nederland is goed, maar het wordt toenemend belangrijk dat ziekenhuizen en artsen zich specialiseren op aandoeningsniveau conform onze visie. Hierdoor zien we nu al verschillen ontstaan tussen ziekenhuizen en deze verschillen worden alleen maar groter. Prostaatkankerstichting heeft aan deze selectie van koploperziekenhuizen meegewerkt, omdat we vinden dat iedereen in Nederland expertzorg verdient en dat alle patiënten in Nederland het recht hebben om te weten waar de koplopers zitten. Dit heeft Prostaatkankerstichting eerder verwoord in haar visie op de toekomst van prostaatkankerzorg. De geselecteerde koploperziekenhuizen waren het meest veelbelovend voor het toewerken naar expertzorg. We hebben graag meegewerkt met Zilveren Kruis, het is voor ons een unieke kans.

Netwerkverbanden koploperziekenhuizen:

De drie koploperziekenhuizen werken in een netwerkverband met andere ziekenhuizen. Dat betekent dat patiënten die ‘binnenkomen’ bij een van deze ziekenhuizen en die een prostaatkankeroperatie moeten ondergaan, worden verwezen naar Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis of Maasstad ziekenhuis voor hun operatie. En als het goed is, binnen het netwerk, ook voor diagnostiek.

Welke ziekenhuizen zitten in het netwerk van het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam)?
(naam netwerk: Prostaatkankernetwerk):
– AmsterdamUMC
– Noordwest Ziekenhuisgroep
– MC Slotervaart
– MC Zuiderzee
– Rode Kruis Ziekenhuis
– Andros Mannenkliniek
– Ziekenhuis St Jansdal

Welke ziekenhuizen zitten in het netwerk van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen)?
– Radboudumc
– Catharina ziekenhuis

Welke ziekenhuizen zitten in het netwerk van het Maasstad ziekenhuis (Rotterdam)?
(naam netwerk: Anser)
– ErasmusMC
– Albert Schweitzer ziekenhuis
– Fransiscusgasthuis & Vlietland
– Haaglanden Medisch Centrum
– LUMC
– OLVG

NFK heeft dit bericht ook op haar website geplaatst >>

Back To Top