skip to Main Content

Regionaal vinden jaarlijks een aantal voorlichtingsavonden, -middagen of -ochtenden plaats in ziekenhuizen en inloophuizen. In inloophuizen wordt ook vaak maandelijks een lotgenotenbijeenkomst georganiseerd.

De vrijwilliger regio-activiteiten:

  • helpt bij de organisatie van deze bijeenkomsten;
  • krijgt de gelegenheid om – naast de medisch inhoudelijke presentaties van artsen of verpleegkundigen – ook de activiteiten van Prostaatkankerstichting bij de bezoekers onder de aandacht te brengen.

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk kennismakingsgesprek is er volop gelegenheid om dieper op de functie en taken in te gaan.

Interesse?

Heb je belangstelling om binnen een klein team een bijdrage aan deze activiteiten te leveren? Stuur dan vrijblijvend een mail met enige achtergrondgegevens van jezelf naar secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. Je hoort daarna snel van ons.

Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Ruim honderd vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Prostaatkankerstichting is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Zie ook onze andere vacatures >

Back To Top