Skip to content

In heel Nederland is de Prostaatkankerstichting actief in het begeleiden van lotgenotengroepen in ziekenhuizen en inloophuizen en in het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Zowel lotgenotencontact als voorlichting, zo blijkt steeds weer, voorziet in een grote behoefte. Er is nog altijd veel onwetendheid en vooral ongerustheid over prostaatkanker. De Prostaatkankerstichting wil patiënten en hun naasten daarom graag helpen met hun ziekte om te gaan door lotgenotencontact te bieden en te zorgen voor goede voorlichting.

Wat gaat u doen?
Per regio of provincie onderhoudt het team, bestaande uit een regiocoördinator en regiovertegenwoordigers, nauw contact met de regionale ziekenhuizen en centra voor leven met en na kanker. Samen met uw contactpersoon organiseert u lotgenoten- of informatiebijeenkomsten.

U maakt afspraken en denkt mee over de invulling van de bijeenkomsten. Daarnaast brengt u de bijeenkomst onder de aandacht om zoveel mogelijk patiënten de kans te geven om deel te nemen.

Wat brengt u mee?
U bent (ex)prostaatkankerpatiënt of naaste en wil vanuit uw ervaringsdeskundigheid meehelpen om de prostaatkanker(na)zorg te verbeteren. U bent communicatief sterk, een initiatiefnemer en u houdt ervan om contacten te leggen en te onderhouden. Samen met uw contactpersonen, het team en de andere regioteams binnen de Prostaatkankerstichting zorgt u voor een landelijk netwerk van bijeenkomsten. Per maand heeft u ongeveer 10 uur beschikbaar.

Wat bieden wij u?
De regioteams zijn over het algemeen heel hecht en opereren autonoom (binnen de beleidskaders) onder verantwoordelijkheid van de regiocoördinator. Het bestuurslid regiozaken is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen alle regio’s. Als vrijwilliger van de Prostaatkankerstichting staat u er niet alleen voor. Naast de begeleiding die u krijgt van uw regiocoördinator en de regiovrijwilligers die al wat langer in het team meedraaien, zijn er vele mogelijkheden voor scholing. NFK en PGO Support bieden allerhande trainingen om u goed voor te bereiden op uw taak. Ook krijgt u een maandelijkse vrijwilligersvergoeding.

Reageren?
Lijkt het u leuk om in uw eigen regio voor de Prostaatkankerstichting aan de slag te gaan? Of wilt u eerst meer informatie ontvangen? Stuur dan vrijblijvend een mail aan Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken, via harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. De Prostaatkankerstichting biedt lotgenotencontact, geeft voorlichting & informatie, zet zich in voor goede kwaliteit van zorg en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Ruim honderd vrijwilligers zetten zich daarvoor in. De Prostaatkankerstichting is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Lees verder >>

Zie ook onze andere vacatures >

Back To Top