skip to Main Content

Binnen de diagnostiek van prostaatkanker zijn er verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om te bepalen of een man (agressieve) prostaatkanker heeft. Er worden ook nieuwe instrumenten ontwikkeld en ingezet. Deze nieuwe instrumenten zijn vooral gericht op het vinden van prostaatkanker die moet worden behandeld en op het verminderen van het aantal biopten.

De laatste tijd zijn verschillende artikelen in de media verschenen over de SelectMDx-urinetest. De SelectMDx-test geeft de kans aan op het hebben van een agressieve vorm van prostaatkanker. Bij mogelijk agressieve prostaatkanker worden alsnog biopten afgenomen.

Om patiënten te informeren over de huidige plek van deze test in de diagnostiek van prostaatkanker heeft ProstaatKankerStichting advies gevraagd aan een aantal internationaal erkende specialisten op het gebied van prostaatkanker,  onder wie enkele leden van onze Raad van Advies.

Meerwaarde onvoldoende duidelijk
De deskundigen zeggen dat in het stuk uit de Telegraaf/de media ten onrechte wordt gesuggereerd dat de urinetest de biopsie zou kunnen vervangen. Wetenschappelijk gezien is volgens de deskundigen nog onvoldoende duidelijk wat de meerwaarde van deze test is ten opzichte van andere diagnostische instrumenten. Er is meer onderzoek en er zijn meer uitkomsten nodig om de meerwaarde van deze test te kunnen bepalen.

Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen om bij verhoogde psa-waarden het aantal onnodige biopten zo veel mogelijk te beperken. Op grond van beschikbare wetenschappelijke studies lijkt bijvoorbeeld de inzet van MRI een belangrijke techniek om het aantal onnodige biopten te verminderen. Met inzet van MRI bij verhoogde psa én verdenking op prostaatkanker kan met een grote mate van zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van een laag agressieve prostaatkanker of van een agressieve tumor. Bij weinig agressieve tumoren kan vaak worden volstaan met het actief volgen van de psa-waarde, terwijl bij agressieve tumoren een biopsie wordt verricht om de diagnose definitief vast te stellen. Bij agressieve tumoren kan meestal niet worden volstaan met actief volgen maar moet bijna altijd worden behandeld.

Onderdeel van diagnosetraject
ProstaatKankerStichting vindt het een stap voorwaarts als vooraf vastgesteld kan worden of een biopsie wel of niet nodig is. Het is immers een belastende ‘ingreep’ die bij ongeveer 5% van de mannen tot complicaties leidt. Nieuwe diagnostische methoden die minder belastend zijn en minder risico’s voor de patiënt hebben, juichen we toe. Ze moeten wel betrouwbaar zijn en hun plek in de diagnostiek hebben bewezen.

Kortom, de SelectMDx-test is een onderdeel van het hele diagnosetraject. Het kan bijdragen aan de vaststelling of iemand (agressieve) prostaatkanker heeft, maar kan zeker niet andere diagnostische onderzoeken uitsluiten.

Als er nieuwe inzichten zijn, informeren wij u op onze site.

Back To Top