skip to Main Content

Reactie op artikel Volkskrant ‘Moeten mannen zich laten testen op prostaatkanker’.

Onlangs lazen wij het uitgebreide artikel “Moeten mannen zich laten testen op prostaatkanker?” in de Volkskrant. Wij betreuren het dat wij wel zijn genoemd, maar niet zijn gehoord voor dit artikel.

We hadden graag een onderbouwing van ons standpunt gegeven vanuit patiëntenperspectief. Het artikel is naar onze mening eenzijdig en sturend geschreven met als boodschap om je PSA niet te laten meten. Ook de bronnen zijn niet objectief gekozen, we missen bijvoorbeeld specialisten uit expertcentra die een andere mening hebben dan de door de journalist gekozen specialisten.

Daarnaast is de informatie in het stuk ook niet geheel up to date. Onlangs is de richtlijn van de NVU goedgekeurd waarmee MRI de eerste stap is na een verhoogde PSA-waarde. Door middel van een goede prostaat-MRI, beoordeeld door een ervaren prostaat-radioloog, wordt vastgesteld of het inderdaad prostaatkanker betreft en verder onderzoek nodig is.

Na de MRI kan 65% van de mannen met verhoogd PSA weer gerustgesteld naar huis. Er is bij hen niets aan de hand. De overdiagnostiek wordt hiermee met de helft verminderd tot slechts 9% en onnodige biopten worden hiermee voorkomen. Daarnaast wordt bij 26% van de mannen een agressieve vorm van prostaatkanker vastgesteld, die wel moet worden behandeld. Wanneer een operatie vervolgens plaatsvindt in één van de vastgestelde expertcentra, is het percentage mannen bij wie bijwerkingen zijn vastgesteld zoals incontinentie zeer laag. Een ander argument voor ontdekking in een vroege fase is dat naarmate een tumor verder groeit ook het aantal DNA fouten toeneemt, waardoor ook het gedrag ongunstiger wordt.

ProstaatKankerStichting vindt het noodzakelijk dat iedere man bekend is met de risicofactoren op prostaatkanker: leeftijd boven de 50 jaar, familiaire belasting en Afro-Amerikaanse afkomst. Mannen hebben de keuze om de mogelijke aanwezigheid van prostaatkanker bij de huisarts te laten onderzoeken. Vroegdiagnostiek bij de huisarts bestaat uit een anamnese, een PSA-bloedonderzoek en (mogelijk) een rectaal toucher. Aan deze vroege opsporing van mogelijke prostaatkanker zitten voor- en nadelen. ProstaatKankerStichting bepleit dat huisartsen bij een verzoek om een PSA-bepaling actuele, objectieve informatie geven over deze voor- en nadelen. De Keuzehulp ‘Testen op prostaatkanker’ van Thuisarts.nl kan in het besluitvormingsproces van toegevoegde waarde zijn.

De geïnformeerde man besluit uiteindelijk zélf tot wel of geen vroegdiagnostiek/PSA-bepaling. Het is belangrijk dat de huisarts dit duidelijk aan de patiënt uitlegt.

Back To Top
X