skip to Main Content

Europa Uomo heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar kwaliteit van leven van mannen met prostaatkanker. Ongeveer 3.000 mannen in Europa hebben deze vragenlijst ingevuld, onder wie ook een grote groep mannen uit Nederland. Wij hebben deze vragenlijst destijds ook verstuurd naar onze achterban.

Europa Uomo is een samenwerking tussen alle patiëntenorganisaties voor prostaatkanker in Europa. De Prostaatkankerstichting neemt hier ook aan deel. Hieronder leest u de algemene bevindingen uit de enquête en drie belangrijke conclusies. De hele tekst, met grafieken en resultaten vindt u op de website van Europa Uomo.

Algemene bevindingen
Over het algemeen is de kwaliteit van leven van de respondenten vergelijkbaar met die van de algemene bevolking. Maar sommige aspecten van het leven zijn veel beter dan andere.

Grafiek G2 laat zien hoe verschillende aspecten van kwaliteit van leven worden beïnvloed na behandeling. Hoe lager de score, hoe lager de kwaliteit van leven. Het is duidelijk dat problemen met seksualiteit, en in mindere mate incontinentie, de kwaliteit van leven van mannen veel meer beïnvloedt dan andere gevolgen van de behandeling.

Er zijn drie belangrijke boodschappen n.a.v. de EUPROMS-uitvraag:

  1. De eerste is dat Active Surveillance (actief volgen) altijd moet worden overwogen, als het veilig kan worden toegepast, omdat over het algemeen de kwaliteit van leven dan het beste blijft. Het verschil tussen Active Surveillance en andere behandelingen is vooral duidelijk zichtbaar op het gebied van incontinentie en seksueel functioneren,
  2. De tweede boodschap is dat vroeg ontdekken van prostaatkanker van het grootste belang is. Hoe verder de prostaatkanker bij de diagnose is gevorderd, hoe groter de gevolgen van de behandeling op de kwaliteit van leven. Het onderzoek toont duidelijk aan dat veel symptomen die de kwaliteit van leven beïnvloeden ernstiger worden ervaren bij behandelingen die verband houden met meer gevorderde prostaatkanker.
  3. Ten slotte is het essentieel om behandeling en ondersteuning van hoge kwaliteit te bieden. De resultaten van EUPROMS laten de ernstige gevolgen zien die de behandeling van prostaatkanker kan hebben. Elke man met prostaatkanker moet worden behandeld in een ziekenhuis dat is gespecialiseerd in prostaatkanker.

Lees verder op de website van Europa Uomo voor alle bevindingen (Engels) >>

Back To Top