skip to Main Content

Samen sterk tegen kanker!

In de zorg voor patiënten met kanker is sprake van een toenemende zorgvraag. Ook maken nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden de zorg steeds complexer en worden er landelijk toenemende eisen gesteld aan de kwaliteit. Daarom werken ziekenhuizen in de regio Midden-, West-Brabant en Zeeland samen binnen EMBRAZE1 kankernetwerk.

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen en twee instituten radiotherapie in Brabant en Zeeland het kankernetwerk EMBRAZE. Regionale netwerktumorgroepen (NTG’s) per tumortype vormen het hart van EMBRAZE. In deze netwerktumorgroepen spreken professionals van alle aangesloten partners met elkaar en werken samen aan de best mogelijke zorg. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een netwerkstandaard.

Blauwdruk van zorg
Een netwerkstandaard is een blauwdruk van de zorg aan patiënten met kanker en beschrijft het zogenaamde ‘plan van uitvoering’. Per tumortype is een netwerkstandaard beschreven. De standaard start met de fase van verdenking op kanker en sluit af met de laatste levensfase. Daarmee beschrijft de standaard ALLE mogelijke behandelfasen; van curatief tot en met palliatief. Het werken met netwerkstandaarden zorgt ervoor dat een behandeling bij alle EMBRAZE-partners hetzelfde is, of op elkaar afgestemd, en voldoet aan de laatste richtlijnen en inzichten.

Prostaatkankerzorg binnen EMBRAZE
Zo geldt dit ook voor prostaatkankerzorg. Een patiënt met (verdenking op) prostaatkanker wordt in het zorgtraject door de huisarts verwezen naar het dichtbij zijnde, lokale ziekenhuis. Daar wordt de eerste diagnose gesteld en de patiënt begeleid. ‘Voor een patiënt maakt het niet uit in welk aangesloten ziekenhuis hij komt voor de (eerste) diagnose’, vertelt Ilze van Onna, uroloog en voorzitter van de regionale netwerktumorgroep Urologie. ‘Door de vastgestelde netwerkstandaard is de integrale prostaatkankerzorg gestroomlijnd, vastgelegd in protocollen en daarmee bij elke Embraze-partner gelijk. Denk hierbij aan een MRI scan, het nemen van biopten en eventueel aanvullende diagnostiek. De netwerkstandaard is een zogenoemd levend document dat frequent wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen en inzichten.’

Behandeling
Een behandeling van prostaatkanker kan bestaan uit ‘active surveillance’ (actief volgen), chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie of een combinatie van deze behandelingen. Zowel ‘active surveillance’ als chemotherapie en hormoontherapie vinden plaats in het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld. Voor therapieën ‘in studie verband’ is binnen Embraze bekend waar welke studie loopt, zodat patiënten gericht en efficiënt worden verwezen. Radiotherapie wordt geboden door Instituut Verbeeten en het ZRTI (Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut). Wordt tijdens de behandeling besloten tot het verwijderen van de prostaat, dan volgt een opnamegesprek in het ziekenhuis waar de operatie gaat plaatsvinden.
Binnen EMBRAZE zijn dit het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. Ook opname op de verpleegafdeling gebeurt daar. Eenmaal thuis ontvangt de patiënt de nabehandeling en nazorg weer in het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld.

Ontwikkeling
De intensieve samenwerking met alle EMBRAZEpartners wordt steeds belangrijker, geeft Van Onna aan. Binnen het specialisme Urologie vinden veel ontwikkelingen plaats op het gebied van innovatie en wetenschap. ‘Denk bijvoorbeeld aan robotchirurgie, bestralingsmethoden en nieuwe medicijnen. De wisselwerking met oncologen en radiotherapeuten; het wordt steeds belangrijker goed op elkaar in te spelen en met elkaar een goed team te vormen. Zo weet je wat er mogelijk is. Dat is de kracht, in het belang van de patiënt!’

Back To Top
X