skip to Main Content

Op dinsdag 26 januari 2021 zendt de Prostaatkankerstichting een webinar uit voor alle donateurs, naasten en andere betrokkenen. Aanmelden kan vanaf begin januari. Hiervoor ontvangt u nu nog een aparte uitnodiging.

 

 

Dit webinar bestaat uit twee delen:

 1. Het eerste deel gaat over persoonsgerichte behandeling bij gevorderd prostaatkanker, op basis van DNA
  analyse en moleculaire diagnostiek. Ook praten we over lopende trials en (on)mogelijkheden voor deelname.
 2. Het tweede deel gaat over bewegen bij prostaatkanker. Hoe kan voldoende beweging een gunstig effect
  hebben op uw behandeling en dus ook op uw kwaliteit van leven?
  Patiënten en behandelaren gaan met elkaar in gesprek over beide onderwerpen onder leiding van een ervaren
  gespreksleider. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen, die zoveel mogelijk in de uitzending worden
  behandeld.

Let op: de uitnodiging voor het webinar en het programma ontvangt u begin januari via onze digitale nieuwsbrief. Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog niet? Schrijf u dan direct in onderaan deze pagina.

Back To Top