skip to Main Content

In hoeverre voel(de) u zich emotioneel gesteund door uw naasten en krijgt of kreeg u praktische hulp van de mensen om u heen? En voel(de) u zich begrepen door familie, vrienden en bekenden?

Met de nieuwe Doneer Je Ervaring-vragenlijst gaan we op zoek naar de ervaringen van mensen die kanker hebben (gehad) en van mensen met erfelijke of familiaire aanleg voor kanker. We willen graag weten in hoeverre zij zich gesteund en begrepen voelen, zowel door hun naasten als door professionals.

Graag vragen we u om anoniem uw ervaring te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Ga naar de vragenlijst >>

De vragenlijst staat open tot 6 september 2021.

Waarom deze vragenlijst?
Aangezien sociale steun, begrip en nazorg van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met kanker, willen we inzicht krijgen in ieders ervaringen hiermee. De uitkomsten van deze peiling kunnen ons als patiëntenorganisaties helpen om gericht op te komen voor mensen die onvoldoende steun, begrip en nazorg ervaren.

De resultaten van de vragenlijst delen wij op 26 oktober 2021 op onze website en op nfk.nl.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties verenigd in NFK.

Back To Top