Nalaten aan ProstaatKankerStichting.nl

Erfstelling

U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl heel belangrijk werk doet en wilt graag ook na uw leven ProstaatKankerStichting.nl steunen. Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede doelen zoals ProstaatKankerStichting.nl als (gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw testament dat drie familieleden ieder 25 procent van uw nalatenschap ontvangen en dat de overige 25 procent van uw nalatenschap naar ProstaatKankerStichting.nl gaat. Dan ontvangt ProstaatKankerStichting.nl 25 procent van de opbrengst van al uw bezittingen. Vrij van successierechten.

Legaat

Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan ProstaatKankerStichting.nl. U kunt dit regelen door een afspraak met uw notaris te maken. Uw notaris zal dan een beschikking opnemen in uw testament waarin staat dat na uw overlijden een bepaald geldbedrag toekomt aan ProstaatKankerStichting.nl. Zo’n beschikking noemt men een legaat. Omdat ProstaatKankerStichting.nl een goed doel is, is dit legaat vrij van successierechten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester, te bereiken via penningmeester@prostaatkankerstichting.nl of tel. 088-0029768.
U kunt dan ook een kosteloos eerste gesprek met de penningmeester of een notaris maken.

Enkele notarissen zijn ons professioneel van dienst geweest bij de juiste informatie over bovenstaande. 

X