Symposium: Regionale samenwerking prostaatkanker Zuid-Oost Nederland

Dit artikel komt uit Nieuws 26 – maart 2018. Alle donateurs ontvangen dit magazine in week 13 op de deurmat

In het land zijn steeds meer samenwerkingsinitiatieven tussen ziekenhuizen met als doel een betere kwaliteit van de prostaatkankerzorg. Eén daarvan is de samenwerking tussen het Catharinaziekenhuis (Eindhoven), het RadboudUMC (Nijmegen) en het CWZ (Nijmegen).

Op 30 november organiseerden de drie genoemde ziekenhuizen een symposium over regionale samenwerking. Ook PKS was met een delegatie aanwezig. Kees van den Berg was een van de sprekers.

Na de opening door Jean-Paul van Basten uroloog in CWZ, presenteerde Kees van den Berg de visie van PKS op de toekomst van de prostaatkankerzorg. Hij benadrukte nog eens dat het bij optimale, state-of- the -art prostaatkankerzorg niet alleen om operaties gaat. Het gaat om de prostaatkankerzorg in zijn totaliteit. Van het eerste consult bij huisarts tot de nazorg en de fase waarin een patiënt uitbehandeld is, om alle soorten behandelingen, om de persoon van de patiënt, maar ook de partner/naasten en mogelijke gevolgen op psychosociaal vlak relatie en werk en de late effecten. Voor optimale PK-zorg is goede infrastructuur, voldoende volume van staf en patiënten, en (sub)specialisatie belangrijk.

Egidius-concept
Joël Gijzen, directeur zorg van zorgverzekeraar CZ, ging in op de manier waarop CZ de kwaliteit van de zorg voor prostaatkankerpatiënten wil verbeteren. Dit doen ze door zorg te contracteren op basis van kwaliteit middels het Egidius-concept. Regionale samenwerkingsverbanden in Nederland kunnen aan Egidius deelnemen. Binnen Egidius-verband vergelijken de zorgaanbieders de zorguitkomsten met elkaar om zo de behandelresultaten steeds verder te verbeteren (Value Based Health Care), maken ze afspraken over het optimaliseren van het (transmurale) zorgpad 1 en over eventuele specialisaties voor specifieke doelgroepen. Wat zijn voordelen voor de zorgaanbieders om hier aan deel te nemen? Zij krijgen onder andere financiële ondersteuning voor het verder uitbouwen van het regionale netwerk.

Een ander samenwerkingsinitiatief, dat werd toegelicht door Martijn Busstra uroloog in het Erasmus MC, is het ‘Anser -netwerk’. Dit initiatief is september vorig jaar van start gegaan. Hierin participeren zo’n tien ziekenhuizen uit de regio Rotterdam, Den Haag, Leiden, Amsterdam en West-Brabant. Zij willen de prostaatkankerzorg concentreren waar nodig en de zorg dichtbij huis leveren waar dat kan. Multidisciplinaire diagnose en behandeling, onderzoek en innovatie, registratie van (patiëntgerapporteerde) uitkomsten en een continue kortcyclische kwaliteitsbewaking zijn belangrijke elementen binnen die samenwerking. Concentratie van de operaties in een gezamenlijke hoog-volume kliniek in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam is de eerste stap die nu gezet wordt.

Beperking van complicaties
Om te komen tot resultaten die beter meetbaar en vergelijkbaar zijn en om de expertise van de urologen te vergroten zijn de robotoperaties binnen het samenwerkingsverband in Zuid Oost Nederland sinds september 2016 geconcentreerd op de locatie CWZ. Eric Vrijhof, uroloog in het Catharinaziekenhuis vertelde dat niet alleen de concentratie van operaties, maar ook het inrichten van een verbetercyclus met directe feedback aan de operateurs over hun eigen uitkomsten en een betere indicatiestelling voor de operatie al geleid hebben tot betere resultaten. Namelijk een daling van het aantal positieve snijvlakken en beperking van het aantal complicaties. Dit kan volgens hem alleen gerealiseerd worden als de urologen bereid zijn openheid van zaken te geven.

Michiel Sedelaar, uroloog in RadboudUMC en Rik Somford, uroloog CWZ vertelden meer over het samenwerkingsverband, een zogenaamd Comprehensive Prostate Cancer Network in wording. Dit moet integrale prostaatkankerzorg gaan bieden, van PSA-bepaling tot palliatieve zorg. Hoog-complexe onderdelen van de prostaatkankerzorg vragen om centralisatie en specifieke expertise, laag-complexe onderdelen van de zorg kunnen op meer locaties worden uitgevoerd. Projecten die nu lopen zijn een pilot gericht op verbetering van de afstemming en overdracht tussen huisarts en ziekenhuis (transmurale prostaatkankerzorg), het diagnostiekcentrum, het gelijkmaken van de zorgpaden en het vergelijken van uitkomsten van behandeling.

In de pauze en na afloop was er gelegenheid om een rondleiding te krijgen over de nieuwe robotoperatiekamer. Het was een goede bijeenkomst met een volle zaal waar de prostaatkanker patiënt centraal stond en veel aandacht was voor verbetering van de kwaliteit van de prostaatkankerzorg.

PKS volgt met belangstelling wat gaande is en heeft overleg met beide samenwerkingsinitiatieven en de zorgverzekeraars over het meenemen van onze visie en kwaliteitscriteria bij de verdere ontwikkelingen.

Klik hier om de presentaties te bekijken >>
Wanneer u op bovenstaande link klikt, komt u op een pagina van CWZ. Op deze pagina ziet u rechtsonder het programma van het symposium. Bij elke spreker staat een link. Wanneer u op die link klikt, ziet u de pdf van de presentatie van deze spreker. 

Klik hier om een verslag van het symposium te lezen >>
De drie ziekenhuizen hebben ook een verslag geschreven over dit symposium. Wanneer u op bovenstaande link klikt, opent dit verslag als pdf-document.

1 Een zorgpad is de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor  in dit geval een prostaatkankerpatiënt. Het heeft als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om de zorg  op een systematische wijze te plannen en op te volgen.