ProstaatKankerStichting.nl zoekt een vicevoorzitter

De belangrijkste taken van de vicevoorzitter zijn:

  • het zo nodig vervangen van de voorzitter
  • het onderhouden van contacten met het bestuur NFK en andere leden
  • het mede opstellen van subsidieaanvragen, het verdedigen ervan en meer

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk kennismakingsgesprek is er volop gelegenheid om dieper op de functie en taken in te gaan.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze functie en beschikt u over bij deze functie passende kennis en ervaring, over onderhandelingsvaardigheden en bij voorkeur ook juridische kennis? Stuur dan vrijblijvend een mail met enige achtergrondgegevens van uzelf aan: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. U hoort daarna snel van ons.

ProstaatKankerStichting.nl is een patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Ruim honderd vrijwilligers, inclusief het bestuur, zetten zich daarvoor in. ProstaatKankerStichting.nl is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).