skip to Main Content

René Landman: Van het één komt het ander

Verbinding leggen vind ik leuk

  • Berrie van der Heide

Van de ca. 100 vrijwilligers van de Prostaatkankerstichting zijn de meesten actief als regiovrijwilliger. De redactie van Nieuws zocht contact met René Landman (62), vrijwilliger in de regio Noord-Holland. Wij vroegen René onder meer waarom hij zich inzet voor de Prostaatkankerstichting (PKS).

René: ‘Zoals de meeste vrijwilligers ben ik helaas ervaringsdeskundige: in 2016 is mijn prostaat verwijderd in het NoordWest Ziekenhuis, locatie Alkmaar en daarna heb ik totaal 42 bestralingen gehad. De PSA zakte niet tot nul na de operatie en in 2017 bleek ik een kleine tumor op ruggenwervel te hebben en in 2018 bleek er een 12 mm grote foute plek in het rechter bekken te zitten. Dat is behandeld met stereotactische bestralingen in het Amsterdam UMC, locatie VUmc en NWZ. Sinds januari 2019 is mijn PSA weer 0,1 en het bijzondere is dat ik tot nu toe nog geen hormoonbehandeling heb gehad, ondanks de geconstateerde uitzaaiingen’.

Waarom vrijwilliger geworden?
Op die vraag antwoordt René : ‘Dat is een heel verhaal. Eigenlijk komt het omdat ik in 2016 informatie zocht over prostaatkanker en in contact kwam met het inloophuis ‘t Praethuys in Alkmaar. Daar werd ik vrijwilliger. Van het een komt het ander. Toen we in ‘t Praethuys ook voor prostaatkankerpatiënten inloopochtenden wilden gaan organiseren, heb ik mij bij PKS aangemeld als vrijwilliger. Dat leek me wel een handige combinatie. Ik ben geen wereldverbeteraar maar het stoorde me dat het lastig is om goede informatie te verkrijgen over wat er allemaal bij komt kijken. De communicatie met artsen is ook niet altijd optimaal als je prostaatkanker blijkt te hebben’.

Zoals de meeste vrijwilligers ben ik helaas ervaringsdeskundige

Wat kun je zeggen over de bijeenkomsten in de regio?
‘We hadden, tot het COVID-19 virus tijdelijk roet in het eten gooide, inmiddels een traditie opgebouwd om met mede-vrijwilligers van PKS in Noord-Holland twee keer per jaar, in mei en in november, informatiedagen in de ziekenhuizen in Alkmaar, Beverwijk en Den Helder te organiseren. Een draaiboek voor de andere ziekenhuizen in Noord-Holland ligt al klaar. Op diverse bijeenkomsten nodigen we vaak oncologische praktijkdeskundigen uit als spreker. Zo heb ik bijvoorbeeld ook al drie keer samen met een seksuologe een presentatie voor lotgenoten mogen doen. Zij doet dan de medische kant van de zaak, ik bespreek als ervaringsdeskundige wat de ziekte op dat vlak voor jou en jouw partner kan betekenen. Daarnaast organiseren we drie keer per jaar mannenavonden en partnerbijeenkomsten. Als de partners van prostaatkankerpatiënten even ‘onder elkaar zijn’, dan blijken er veel verhalen los te komen, anders dan op bijeenkomsten waar zowel man als partner aanwezig zijn. Die partnerbijeenkomsten voorzien dus in een behoefte’, aldus René Landman.

Hoe heeft het coronavirus impact gehad op het vrijwilligerswerk in de regio?
René Landman: ‘Het organiseren van informatiedagen in ziekenhuizen zit er dit jaar niet meer in. Het lotgenotencontact kan niet meer op inloop maar gaat nu via inschrijving omdat we in ‘t Praethuys een huiskamer hebben om maximaal acht lotgenoten en twee begeleiders corona proof te kunnen ontvangen. Via periodiek telefonisch contact proberen we nu om het lotgenotencontact in de lucht te houden. Het is even niet anders, je merkt wel dat voor het lotgenotencontact persoonlijk contact wel heel plezierig en gewenst is’.

Wat trekt je aan in het vrijwilligerswerk?
‘Je bent als vrijwilliger voortdurend verbinding aan het leggen, dat vind ik leuk en ik blijf er ook nog goed door op de hoogte van behandelmogelijkheden en dergelijke. Zo komen er ook andere leuke dingen uit voort: ik heb in 2019 via NFK meegedaan aan het verbeteren van lesmateriaal voor medisch studenten (zie Nieuws nr 31, juni 2019 ‘College Tour’ in het UMCU, red.) en dit jaar heb ik meegewerkt aan de Prostaatkankerwijzer van PKS: ik figureer in een video. Dat zijn ook bijzondere dingen om te doen’, aldus René Landman.

Het stoorde me dat het lastig is om goede informatie te verkrijgen

Back To Top