skip to Main Content

Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland

In dit document presenteren de ervaringsdeskundigen van patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting.nl hun urgente visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg in Nederland, uitgewerkt in criteria en streefnormen. Met deze visie gaat ProstaatKankerStichting.nl in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor prostaatkankerpatiënten te organiseren, te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.

Link naar: Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland, juni 2017 >>

Back To Top
X