skip to Main Content

Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland

In dit document presenteren de ervaringsdeskundigen van patiëntenorganisatie Prostaatkankerstichting hun urgente visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg in Nederland, uitgewerkt in criteria en streefnormen. Met deze visie gaat Prostaatkankerstichting in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor prostaatkankerpatiënten te organiseren, te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.

Link naar: Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland, juni 2017 >>

Expertcentra voor prostaatkankeroperaties

Een prostaatkankeroperatie is een complexe behandeling. De beste resultaten worden behaald als het medisch team sub-gespecialiseerd is in prostaatkanker en veel ervaring heeft met het uitvoeren van deze operatie. Prostaatkankerstichting stelt daarvoor een minimaal aantal van 250 radicale prostatectomiën per jaar. Nadere toelichting leest u in ons visiedocument hierboven.

Er zijn in Nederland een aantal ziekenhuizen aangewezen als expertcentrum (ziekenhuis) voor prostaatkankeroperaties.

Link naar: Expertcentra voor prostaatkankeroperatie (radicale prostatectomie) >>

Back To Top
X