skip to Main Content

September van dit jaar promoveerde dr. ir. Merel van Veen op het onderwerp informatievoorziening over voeding en kanker.

Dr.ir. Merel van Veen

De titel van haar proefschrift luidt: Improving information provision on nutrition and cancer – For cancer survivors and health professionals. Uit haar proefschrift is gebleken dat mensen die na de diagnose meer bewegen en gezonder eten een betere kwaliteit van leven ervaren.

De afgelopen vijf jaar heeft zij onderzoek gedaan bij zowel mensen met kanker en hun naasten als bij zorgverleners. Aanleiding van het onderzoek waren de vele vragen die diëtisten krijgen over voeding en kanker.

De titel van haar proefschrift luidt: Improving information provision on nutrition and cancer – For cancer survivors and health professionals. Uit haar proefschrift is gebleken dat mensen die na de diagnose meer bewegen en gezonder eten een betere kwaliteit van leven ervaren.

De afgelopen vijf jaar heeft zij onderzoek gedaan bij zowel mensen met kanker en hun naasten als bij zorgverleners. Aanleiding van het onderzoek waren de vele vragen die diëtisten krijgen over voeding en kanker.

Merel van Veen: ‘Het betrof een onderzoeksproject opgezet door de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LDWO) , samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Wageningen University & Research. Met het onderzoek wilden we nagaan hoe de informatievoorziening over voeding en kanker voor mensen met een kankerdiagnose kan worden verbeterd. Door middel van een vragenlijstonderzoek en interviews met patiënten en zorgverleners is gekeken welke opvattingen mensen hebben over voeding en kanker, van wie ze informatie krijgen als ze ziek zijn en welke informatie ze zouden willen krijgen en van wie.’

Belangrijke uitkomsten van het proefschrift:

Beter geïnformeerd na voedingsinformatie van meerdere zorgverleners

Uit vragenlijstonderzoek onder 326 mensen met dikkedarmkanker, bleek dat mensen die informatie over voeding en kanker ontvingen van drie zorgverleners meer wisten over voeding en kanker dan mensen die geen informatie kregen. Dit was het geval voor voeding in relatie tot klachten na de behandeling, herstel na kanker en de terugkeer van kanker. Van de ondervraagden kreeg 38% geen informatie over voeding en kanker van de zorgverleners.

Gunstige veranderingen in voedingspatroon

In een andere groep van 239 mensen met kanker en hun naasten bleek dat mensen die informatie kregen, vaker gunstige veranderingen in hun voedingspatroon aanbrachten dan de mensen die geen informatie kregen. Hierbij maakte het niet uit of deze mensen ook behoefte hadden aan de informatie. Ook bij het ongevraagd krijgen van informatie, verbeterde het voedingspatroon.

Kwaliteit van leven verbetert door het volgen van de richtlijnen van het WKOF

Daarnaast is in een groep van 1096 mensen met dikkedarmkanker gekeken of het houden aan de richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds om kanker te voorkomen, invloed heeft op de kwaliteit van leven. Hieruit bleek dat mensen die zich beter aan de richtlijnen houden, een betere kwaliteit van leven en minder vermoeidheid ervaren. In Nieuw 28 schreven we over dit onderzoek.

HET IS DUS HEEL BELANGRIJK DAT VERSCHILLENDE ZORGVERLENERS GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD INFORMATIE OVER VOEDING EN KANKER GEVEN

GEBLEKEN IS DAT MENSEN DIE NA DE DIAGNOSE MEER BEWEGEN EN GEZONDER ETEN EEN BETERE KWALITEIT VAN LEVEN

Website Voedingenkankerinfo.nl

Om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van patiënten en hun naasten, is de website https://www.voedingenkankerinfo.nl/ ontwikkeld. Deze website is gevuld met onderwerpen die gebaseerd zijn op vragen die de diëtisten van de LWDO ontvingen van patiënten, actuele nieuwsberichten, hypes en fabels die rondgaan. Na de lancering is de website verder gevuld met antwoorden op vragen van bezoekers en is de website uitgebreid met recepten voor mensen met smaakveranderingen.

Merel concludeert ‘Het is dus heel belangrijk dat verschillende zorgverleners gevraagd en ongevraagd informatie over voeding en kanker geven. Daarnaast is het belangrijk dat we stimuleren om de richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te volgen, omdat dit de kwaliteit van leven ten goede komt’.

Voorlichting zorgprofessionals

Door het WKOF is in november 2019, mede op basis van de uitkomsten van het proefschrift van Merel van Veen, een campagne opgezet om zorgverleners met behulp van nieuwsbrieven en een toolkit te informeren over het belang van bewegen en voeding voor mensen met kanker. De schrijver van dit artikel heeft meegewerkt aan die campagne door zijn ervaringsverhaal te delen. (zie https://www.wkof.nl/nl/kanker-voorkomen/publicaties/nieuwsbrief/artikelen-nieuwsbrief/interview-prostaakanker)

Voedingenkankerinfo.nl is vanaf 2017 ondergebracht bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, zodat deze na de onderzoeksfase voortgezet wordt en de kwaliteit geborgd is. De website wordt volgens Merel van Veen,

zelf werkzaam bij het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds, continu uitgebreid met nieuwe thema’s en bij bestaande informatie wordt nagegaan of nog nieuwe literatuur beschikbaar is gekomen, om zo actueel te blijven en aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bezoekers.

Back To Top