Skip to content
In 2021 hebben we onze visie op prostaatkankerzorg in Nederland vernieuwd. Daarnaast publiceerden we onze visie over vroege opsporing van prostaatkanker. Beide visies vindt u hieronder.

Visie op de prostaatkankerzorg in Nederland 2021

In dit document van maart 2021 presenteren de ervaringsdeskundigen van patiëntenorganisatie Prostaatkankerstichting hun urgente visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg in Nederland, uitgewerkt in criteria en streefnormen. Met deze visie gaat Prostaatkankerstichting in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor prostaatkankerpatiënten te organiseren, te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.

Bekijk onze visie op de prostaatkankerzorg 2021

Visie op de vroege opsporing van prostaatkanker 2021

Vanaf de leeftijd van 50 jaar hebben mannen een verhoogd risico op prostaatkanker. De Prostaatkankerstichting vindt het belangrijk dat iedere man vanaf 50-jarige leeftijd hiervan op de hoogte is en ook weet dat vroegonderzoek door de huisarts mogelijk is.

Bekijk onze visie op vroege opsporing 2021

Expertziekenhuizen voor prostaatkankeroperaties

Een prostaatkankeroperatie is een complexe behandeling. De beste resultaten worden behaald als het medisch team sub-gespecialiseerd is in prostaatkanker en veel ervaring heeft met het uitvoeren van deze operatie. Nadere toelichting leest u in ons visiedocument hierboven.

Er zijn in Nederland een aantal ziekenhuizen aangewezen als expertziekenhuis voor prostaatkankeroperaties.

Bekijk de expertziekenhuizen

Ziekenhuiskeuze bij prostaatkanker

Bent u door uw huisarts naar het ziekenhuis verwezen voor onderzoek naar prostaatkanker? Of is bij u de diagnose prostaatkanker gesteld en een behandeling noodzakelijk? En vraagt u zich af welk ziekenhuis de beste is in de diagnose of behandeling van prostaatkanker?

Ziekenhuiskeuze bij prostaatkanker
Back To Top