Content voor Ingelogde Gebruikers

Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland

In dit document presenteren de ervaringsdeskundigen van patiëntenorganisatie Prostaatkankerstichting hun urgente visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg in Nederland, uitgewerkt in criteria en streefnormen. Met deze visie gaat Prostaatkankerstichting in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor prostaatkankerpatiënten te organiseren, te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.

Download het document

Expertziekenhuizen voor prostaatkankeroperaties

Een prostaatkankeroperatie is een complexe behandeling. De beste resultaten worden behaald als het medisch team sub-gespecialiseerd is in prostaatkanker en veel ervaring heeft met het uitvoeren van deze operatie. Prostaatkankerstichting stelt daarvoor een minimaal aantal van 250 radicale prostatectomiën per jaar. Nadere toelichting leest u in ons visiedocument hierboven.

Er zijn in Nederland een aantal ziekenhuizen aangewezen als expertziekenhuis voor prostaatkankeroperaties.

Bekijk de expertziekenhuizen

Individueel vroegonderzoek en expertdiagnostiek

Vanaf de leeftijd van 50 jaar hebben mannen een verhoogd risico op prostaatkanker. De Prostaatkankerstichting vindt het belangrijk dat iedere man vanaf 50-jarige leeftijd hiervan op de hoogte is en ook weet dat vroegonderzoek door de huisarts mogelijk is.

Lees verder
Scroll naar boven