skip to Main Content

Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?

Het coronavirus (COVID-19) zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Hier leest u op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor u en de nadelige gevolgen voor uw behandeling zo veel mogelijk worden beperkt.

Laatste update op 6 april 2020.

Belangrijke aanvullende informatie rondom zittend ziekenvervoer
Zorgverzekeraars en vervoerders hebben afgesproken dat vanwege de coronacrisis patiënten altijd alleen vervoerd worden. Het vervoer gebeurt bij voorkeur in een busje, zodat de regel voor het houden van anderhalve meter afstand tussen chauffeur en patiënt zo veel mogelijk in acht genomen kan worden. Lees meer over deze corona-regeling of lees meer over algemene regeling rondom zittend ziekenvervoer.

Soms een aanpassing in behandelplan
Medisch specialisten willen bij patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het coronavirus. De risico’s van de behandeling op verminderde afweer af worden dan ook afgewogen tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat er soms andere kuren zullen worden geven, kuren zullen worden overgeslagen of een behandeling zal worden uitgesteld. Dit wordt alleen gedaan als de medisch specialisten denken dat de kanker zo nog steeds goed behandeld kan worden.

Minder ziekenhuisbezoeken
Om de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, wordt geprobeerd het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, er worden zo min mogelijk CT-scans gemaakt en ziekenhuisopnames worden zoveel mogelijk beperkt. Dit wordt alleen gedaan als het voor uw kankerbehandeling veilig kan. Daarnaast vragen medisch specialisten om met maximaal 1 begeleider naar de polikliniek te komen (dus totaal 2 personen).

Persoonlijke aanpak
Per patiënt wordt bekeken wat voor hem of haar het beste is. Uw eigen medisch specialist of verpleegkundige zal met u bespreken wat dit voor u betekent en samen met u besluiten wat voor u het beste is. Alle medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen zij meteen hun werkwijze aan. Ze staan in nauw contact met collega’s over de hele wereld en delen hun ervaringen dagelijks.

Als uw levensverwachting korter dan één jaar is
Wanneer uw levensverwachting als kankerpatiënt korter dan één jaar is of wordt door een besmetting met het coronavirus, dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw huisarts of uw behandelend arts (medisch specialist), en samen te bespreken wat uw wensen zijn voor uw behandeling en de zorg. In dit gesprek staat uw kwaliteit van leven en mogelijk ook uw kwaliteit van sterven centraal. Uw arts kan u voorlichten over wat wel of niet mogelijk is ten aanzien van ziekenhuisopname, IC-opname en beademing. Als deze opties op uw situatie niet van toepassing zijn, dan kunt u samen in gesprek wat voor uw situatie passende zorg is. Bij zorg in de laatste levensfase hoort ook de zorg voor naasten. Zij kunnen ook bij de zorgverleners terecht voor informatie en steun.

Onze gesprekskaart ‘Over leven en dood’ kan u (en uw naasten) helpen om na te denken over uw wensen in de laatste levensfase en die te bespreken met uw huisarts of specialist.

Niet meer beter worden en corona: ‘bespreek het onbespreekbare’
Voor mensen met uitgezaaide kanker die niet meer beter worden is het een onzekere periode. Wat gebeurt er als je besmet raakt met het coronavirus? En hoe zit het met opname op de IC? En als je alles al geregeld had, blijft dat dan hetzelfde? Saskia Teunissen is hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en vertelt wat er speelt bij mensen in de palliatieve fase. “Het is moeilijk, maar bespreek het onbespreekbare met je dierbaren en een arts die je vertrouwt.” Lees het interview >>

Ook palliaweb.nl heeft informatie over dit onderwerp.

Vragen
Heeft u vragen over uw behandeling, neem dan contact op met uw eigen arts. Wilt u in contact komen met lotgenoten, neem dan contact op met onze vrijwilligers van de 0800-telefoonlijn. Bekijk wanneer zij te bereiken zijn >>

Op kanker.nl kunt u ook terecht bij de online community ‘Coronatijd’>> Voor vragen, tips te delen of uw verhaal te doen.

NFK heeft alle informatie rondom corona van henzelf en van alle kankerorganisaties gebundeld op een nieuwe webpagina: nfk.nl/corona.

Dit bericht is opgesteld in afstemming met NVMO, NVALT, en NVvH.

Back To Top
X