skip to Main Content

‘Nieuws’ is het magazine van de Prostaatkankerstichting. Het magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ca. 7.000 stuks. De redactie telt zeven leden, die prostaatkankerpatiënt zijn (geweest) of anderszins nauw betrokken bij het werkveld van de Prostaatkankerstichting. 

Wij komen graag in contact met belangstellenden voor de rol van hoofdredacteur. 
Als hoofdredacteur:

  • ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud van Nieuws
  • bedenk je samen met de leden van de redactie onderwerpen voor artikelen
  • besluit je wie van de redactie over welk onderwerp een artikel voorbereidt en al of niet een interview met een derde zal houden
  • kies je welke door anderen aangeleverde artikelen wel of niet worden geplaatst
  • schrijf je zelf naar behoefte ook artikelen

Lees verder voor meer informatie >>

Back To Top