skip to Main Content

Uit de Telegraaf van 6 juni 2018:

Een netwerk van ziekenhuizen in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland bundelt de krachten om de behandeling van prostaatkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland, flink te verbeteren.

„De overlevingskansen nemen toe, het aantal complicaties wordt minder”, beloven betrokken urologen. Vanaf woensdag vormen negen ziekenhuizen een ’prostaatkanker-netwerk’ dat landelijk een kwart van alle mannen met deze vorm van kanker ziet voor behandeling en controle.

De krachtenbundeling past in een trend om steeds vaker specialistische centra de leiding te laten nemen bij het behandelen van ernstige ziekten. Patiënten kunnen vanaf 1 september terecht in één centrum: het Amsterdamse kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek.

Interview Kees van den Berg
Ook onze voorzitter Kees van den Berg, die is geïnterviewd voor dit artikel, staat achter deze ontwikkeling. Zo heeft ProstaatKankerStichting al eerder met succes gepleit voor een ondergrens van 50 prostaatoperaties per uroloog per jaar. En uiteindelijk willen wij dat ook de diagnostiek en nazorg worden gecentraliseerd.

Link naar artikel in de Telegraaf van 6 juni 2018 >>

Back To Top